ROK DOBAVE NAVEDEN PRI VSAKEM IZDELKU (HVALEŽNI ZA PREVEČ NAROČIL :) )

Varovanje osebnih podatkov


Martina Čepon s.p. (v nadaljevanju upravljalec) sledim načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov, zato potrebujem vašo potrditev, da lahko osebne podatke, ki sem jih pridobila z vašo prijavo na moje storitve, uporabljam, hranim in obdelujem za določene namene. Zbrane osebne podatke bom uporabljala izključno za storitve, ki jih ponujam, hkrati pa bom storila vse potrebno, da jih zaščitim pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

1. Upravljavec
Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je Martina Čepon s.p., Sternenova cesta 5, 1360 Vrhnika.
Uradno ime podjetja: MU, šivanje unikatnih izdelkov, Martina Čepon s.p.
Sedež podjetja: Sternenova cesta 5, 1360 Vrhnika, Slovenija
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik oz. predstavnik): Martina Čepon
Kontaktni naslov in/ali telefon pooblaščene osebe za varstvo podatkov (če ta obstaja): Martina Čepon s.p., Sternenova cesta 5, 1360 Vrhnika, tel.: +386 31 767 127, e-pošta: info@malaustvarjalnica.com.

 

2. Nameni in obseg obdelave, hranjenja in podlage za obdelavo podatkov
Vaše osebne podatke hranim in obdelujem za namene spletne prodaje, obveščanja prek elektronske pošte o novicah ter namene neposrednega trženja. Osebne podatke zbiram z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranim skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Za namen opravljanja spletne prodaje, obveščanja po elektronski pošti ter analizo obiska spletnega mesta hranim:

 • E-mail naslov,
 • ime in priimek,
 • domači naslov,
 • naslov za pošiljanje,
 • telefonsko številko,
 • podatki o podjetju,
 • informacije o vašem računalniku oz. mobilni napravi (npr. vaš naslov IP in vrsta brskalnika, vrsta naprave),
 • informacije o tem, kako uporabljate naše Storitve (npr. katere strani ste si ogledali, čas, ko ste si jih ogledali, in kaj ste kliknili),
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena. Osebne podatke uporablja odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik oz. predstavnik): Martina Čepon in bližnji družinski člani (zakonec in družinski člani do prvega kolena) v okviru kratkotrajnega dela (17. člen Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT)).

 

3. Hramba osebnih podatkov in obdobje obdelave

Vaše osebne podatke upravljalec shranjuje na lastnih strežnikih, lociranih v Sloveniji, in strežnikih ponudnikov storitev v oblaku, ki se nahajajo v državah članicah EU in ZDA.

Upravljavec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

 

4. Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve.

Upravljalec posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • pravico do dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov.

Prosim vas, da me obvestite o kakršnih koli spremembah vaših osebnih podatkov, ki jih imam o vas, da so ti ves čas točni in ažurni.

 

5. Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, mi to lahko sporočite na elektronski naslov: info@malaustvarjalnica.com

Politika začne veljati z 10.06.2018